Socialdemokraternas förslag till planeringsdirektiv/budget 2020-2023


Marie Johansson -Vi vill ta ansvar för verksamhet och kvalitet i kommunen, vilket är fullt möjligt med en väl prioriterad budget. Människor skall känna sig trygga i hur våra resurser fördelas.

facebook Twitter Email