Viktiga händelser 2021

Partikongress 3-7 november 2021
Motioner.
Partimedlem har möjlighet att skriva motioner till partikongressen.
Senast den 1 februari 2021 ska motionerna vara skickade till arbetarekommunen.  
Ombud. Partimedlem har också rätt att föreslå kandidater till partikongressen.  ________________________________________________________________________

Kyrkoval 19 september 2021
Kandidatnomineringar
Förslag på kandidater till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige, kyrkomötet skall vara skickade till arbetarekommunen senast den 7 januari 2021. Observera att den nominerade skall vara tillfrågad och ha samtyckt till nomineringen.
______________________________________________________________________________
Allmänna val 11 september 2021
Kandidatnomineringar:
Förslag på kandidater till riksdags- och regionval skall vara skickade till arbetarekommunen senast den 1 februari 2021. Observera att den nominerade skall vara tillfrågad och ha samtyckt till nomineringen.
Nomineringar och motioner skickas till: Socialdemokraterna Gislaveds Arbetarekommun, Box 9,
332 23 Gislaved eller e-post: socialdemokraterna.gislaved@gmail.com

facebook Twitter Email