Socialdemokraternas förslag till planeringsdirektiv 2021-2024

I Socialdemokraternas budgetförslag görs satsningar för att öka kvaliteten i förskola och grundskola. Även inom äldreomsorgen satsas det på ökad bemanning och kvalitetshöjning inom äldreomsorgen.
Även LSS- verksamheten får ökade resurser.

Flera förslag uppdrag finns också med i socialdemokraternas förslag till budget för 2021 och fram till 2024. Ett sådant uppdrag är att en utredning skall göras för att undersöka om det är möjligt att bygga till Klockaregården i Anderstorp.

Förslaget i helhet kan man läsa här: Planeringsdirektiv 2021-2024

Vill man följa budgetdebatten torsdag den 10/12 från kl. 09.00 kan man göra det på denna länk: https://gislaved.se/nyheter/2020-12-09-kommunfullmaktige-torsdag-10-december-kl-9.00-i-glashuset-i-gislaved

facebook Twitter Email