Socialdemokraternas förslag att behålla Mariagårdens äldreboende.

På Socialnämndens sammanträde den 19/1 var den mycket viktiga frågan uppe om Mariagårdens äldreboendes framtid. Socialdemokraterna yrkade avslag på alliansens förslag att avveckla hela Mariagården som särskilt boende. Socialdemokraternas förslag var istället att bygga om 8 lägenheter till biståndsbedömt trygghetsboende och bibehålla resten av rummen som särskilt boende. Motivet till förslaget var att det finns ett uttalat behov av biståndsbedömt trygghetsboende i Smålandsstenar, ett så kallat mellanting mellan eget boende och SÄBO. Det finns också 8 lägenheter som är lämpliga för en ombyggnad till detta. +70 boende är inget vi ser som akut behov eftersom Gislavedshus just nu bygger 38 nya lägenheter i närheten av Mariagården. Dessutom är ju den typen av lägenheter inte ett ansvar för socialnämnden. Vårt yrkande fick också stöd av V och WeP i omröstningen. Tyvärr valde Sverigedemokraterna att ge sitt stöd till alliansens förslag genom att lägga ner sina röster. Det är verkligen en förlust för Smålandsstenars samhälle att avveckla Mariagårdens äldreboende. Vi anser att det Ekonomiska utrymmet finns för att genomföra vårt förslag. Det finns 11,1 miljoner kronor att söka/få från staten utan motprestation för en förbättrad kvalitet i äldreomsorgen som ska användas för detta ändamål och det kan väl ändå inte vara meningen att socialnämndens andra verksamheter som går minus skall bekostas av en förstörd äldreomsorg. Man måste analysera och fundera på i socialnämnden hur man skall komma tillrätta med de skenande kostnaderna inom LSS och individ och familjeomsorgen. Vi vill också att arbetet med äldreomsorgsplanen skall få genomföras i lugn och ro, men det man redan nu ser ett behov av att tillskapa för att göra det bättre för våra äldre vill vi ju påbörja som tex biståndsbedömt trygghetsboende och en förenklad biståndsbedömning. Socialdemokraterna la starka förslag till budgeten för 2021 som hade gjort att vi haft ett bättre utgångsläge för hela socialnämnden. Sverigedemokraternas finansieringsförslag är orimliga och ohållbara. Deras förslag är ju att lägga ner och helt ta bort verksamheter som måste finnas och göras i en kommun. Det innebär att kostnaderna de påstår man sparar inte blir besparingar utan bara nya kostnader på ett annat ställe. Men SD menar väl att vi helt skall sluta arbeta med planeringsarbetet för att utveckla kommunen eller att hjälpa människor till arbete istället för att behöva söka bidrag. Hur deras förslag skulle fungera långsiktigt vågar man inte ens tänka på. Det är uppenbart att man inte förstått att det mesta hänger ihop i en kommun och kräver ett helhetsgrepp. Vi socialdemokrater beklagar att Mariagårdens äldreboende i konsekvens av Alliansens förslag och SDs nedlagda röster föreslås avvecklas. Vi kommer arbeta för att försöka förändra beslutet.
Marie Johansson, Gruppledare Socialdemokraterna

facebook Twitter Email