Våra politiker

På Gislaved kommuns hemsida finns presentation av nämndernas organisation och nämndsledamöter.

https://www.gislaved.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningarochnamnder.183.html

 

facebook Twitter Email