Medlemsutbildning del 1

Erbjudande till dig som är medlem i Socialdemokraterna!
Medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti. Vår medlemsutbildning är också ett viktigt instrument i byggandet av en stark folkrörelse och därmed ett starkare parti.
Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får du som medlem bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.
För en samhällsförändrande folkrörelse är bildningen central. Med ökade kunskaper och insikter om hur saker förhåller sig, föds några av de viktigaste ingredienserna i ett förändringsarbete. Man växer som medlem och får på så sätt bättre förutsättningar att tillsammans med andra påverka samhällsutvecklingen.


Gå gärna in på Studieportalen, https://socialdemokraterna.abf.se/ för att få mer information om utbildningar.

Denna medlemsutbildning genomförs som externat. Vi står för utbildningsmaterial, mat och resor.
Datum: 26-27 augusti 2023 kl. 09:00- till ca 17:00
Plats: Folkets Hus i Gislaved


Anmäl dig till: Hans.oskarsson@pol.gislaved.se senast 16 augusti

Glöm ej att meddela vid anmälan om du har allergier eller specialkost!

facebook Twitter Email