Årsmöte Gislaved AK.

Årsmöte Gislaveds arbetarekommun  Tid: Måndag den 22/3 kl.18.30     Plats: Digitalt via verktyget Zoom  Partivän! En punkt på årsmötets dagordning är att berätta om 2020 års verksamhet och det blir sannerligen en annorlunda berättelse. När vi förra året samlades till årsmöte var det fortfarande möjligt att träffas fysiskt, men bara dagar efter det så skärptes restriktionerna. Vi har nu i både arbetarekommunen, föreningarna och i de politiska nämnderna träffats…

Läs mer

Årsmöte 2021

Årsmöte 2021

Mer information om tid och plats för årsmöten besvaras på mail: socialdemokraterna.gislaved@gmail.com S- Kvinnor den 1 marsGislaveds S- förening den 3 marsBuReVi S- förening den 9 marsAnderstorp S- förening den 10 marsHestra S- förening den 10 marsGislaveds arbetarekommun den 22 mars

Läs mer

Socialdemokraternas förslag att behålla Mariagårdens äldreboende.

På Socialnämndens sammanträde den 19/1 var den mycket viktiga frågan uppe om Mariagårdens äldreboendes framtid. Socialdemokraterna yrkade avslag på alliansens förslag att avveckla hela Mariagården som särskilt boende. Socialdemokraternas förslag var istället att bygga om 8 lägenheter till biståndsbedömt trygghetsboende och bibehålla resten av rummen som särskilt boende. Motivet till förslaget var att det finns…

Läs mer

Medlemsmöte Socialdemokraterna

Måndag den 25 januari kl. 18.30.Välkommen till arbetarekommunens digitala medlemsmöte.Sympatiserar du med Socialdemokraterna och är intresserad av att delta så är du välkommen. Några av punkterna på dagordning: – Medverkan av Johanna Haraldsson, riksdagsledamot. – Fastställande av lista till kyrkofullmäktigeval.– Val av ledamöter till distriktskongress.http://www.socialdemokraternagislaved.se/wp-content/uploads/2021/01/20210125-Dagordning-Arbetarekommunmote.pdf Så här gör du för att delta i mötet: Skriv…

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till planeringsdirektiv 2021-2024

I Socialdemokraternas budgetförslag görs satsningar för att öka kvaliteten i förskola och grundskola. Även inom äldreomsorgen satsas det på ökad bemanning och kvalitetshöjning inom äldreomsorgen.Även LSS- verksamheten får ökade resurser. Flera förslag uppdrag finns också med i socialdemokraternas förslag till budget för 2021 och fram till 2024. Ett sådant uppdrag är att en utredning skall…

Läs mer

Digitalt Medlemsmöte

Måndag den 7 december kl. 18.30. Ni som har möjlighet hoppas vi kan delta i vår arbetarekommuns första digitala medlemsmöte som genomförs via verktyget Zoom. Du deltar i mötet genom att skriva in denna länk i webbläsaren på din dator: https://socialdemokraterna.zoom.us/j/86354359631Använder du smartphone/mobil eller surfplatta behöver du ladda ner appen ”Zoom cloud meetings”.I appen klickar du…

Läs mer

Viktiga händelser 2021

Partikongress 3-7 november 2021Motioner. Partimedlem har möjlighet att skriva motioner till partikongressen.Senast den 1 februari 2021 ska motionerna vara skickade till arbetarekommunen.  Ombud. Partimedlem har också rätt att föreslå kandidater till partikongressen.  ________________________________________________________________________ Kyrkoval 19 september 2021Kandidatnomineringar Förslag på kandidater till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige, kyrkomötet skall vara skickade till arbetarekommunen senast den 7 januari 2021. Observera…

Läs mer

Årsmöte

Årsmöte Gislaveds arbetarekommun. Tid: Måndag den 16 mars kl. 18.30. Plats: Folkets hus Gislaved
Läs mer

Socialdemokraternas förslag till planeringsdirektiv/budget 2020-2023

Marie Johansson -Vi vill ta ansvar för verksamhet och kvalitet i kommunen, vilket är fullt möjligt med en väl prioriterad budget. Människor skall känna sig trygga i hur våra resurser fördelas.

Läs mer

Möte med Socialdemokraterna 12/11

Kl. 18.00-19.00 Ordförande Markus Kallifatides berättar om Reformisternas förslag på en ny ekonomisk politik, en starkare Socialdemokrati och ett bättre Sverige. https://www.reformisterna.se/https://www.facebook.com/Reformisterna/videos/517548429090617/ Mötet fortsätter från kl. 19 med: – Behandling av motioner till distriktskongress– Socialdemokraternas förslag till kommunens budget för 2020– Övriga aktuella politiska frågor

Läs mer
facebook Twitter Email