Angående Kommunstyrelsens bokslut 2022.

Ett bokslut är en objektiv sammanfattande redovisning av året som gått. Kommunstyrelsens bokslut visar att vi genomfört vårt uppdrag.

”Den sammanfattande bedömning av nämndens resultat är att grunduppdraget har genomförts med god kvalitet”

Denna bedömning grundar sig bland annat i utvärderingen av interna kontroller och kritiska kvalitetsfaktor.

Det finns alltid saker man kan göra bättre och det pågår ständigt ett förbättringsarbete i verksamheten. Läs gärna i bokslutet och bilda er en egen uppfattning. -Marie Johansson

https://www.vn.se/2023-02-24/majoritetens-svar-efter-migs-sagning-populism-och-lagvattenmarke

facebook Twitter Email